تابلوی معاملات مناسب برای حکشتی


به گزارش صدای بورس، سود ۱۰ هزار میلیارد تومانی در شرکت های زیرمجموعه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران شناسایی شد.

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (هیکشتی) نسبت سرانه خریدار به فروشنده حقیقی به نفع خریدار، افزایش سرانه خرید حقیقی در طول معاملات امروز و هچنین فروشنده نبودن حقوقی تابلوی معاملات مناسبی را رقم زده است.

شفاف سازی اخیر شرکت از شناسایی سود ۱۰ هزار میلیارد تومانی در شرکت های زیرمجموعه و رشد درآمدی زیرمجموعه ها در سه ماهه ابتدایی امسال نسبت به پارسال حکایت دارد. مارکت کپ فعلی حکشتی ۴۷ هزار میلیارد تومان است.

تابلوی معاملات مناسب برای حکشتی

منبع: ارگ هومن


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn64511919/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C

توسط دکتر ژند

دکتر ژند