بیمه پرتفوی سهامداران خرد؛ اقدامی هوشمندانه برای توسعه کشور

به گزراش بازار، حسن لطفی در مورد بسته ۱۰ بندی حمایت فوری از بازار سرمایه و بیمه سهامداران گفت: بیمه سبد سهامی سهامداران خرد اقدامی عالی و مطلوبی است که اگر به درستی اجرا و عملیاتی شود به رشد و توسعه تولید کشور کمک خواهد کرد.

وی افزود: این اقدام شورای عالی بورس و دولت تصمیمی هوشمندانه و به جاست که وضعیت اقتصاد و بازار را بهبود می‌بخشد.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65542066/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D9%81%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%9B-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

توسط دکتر ژند

دکتر ژند