بیمه پرتفوی اعتماد آفرین است


به گزارش بازار، مسلم صالحی، در خصوص بسته ۱۰ بندی حمایت فوری از بازار سرمایه و بیمه سهامداران اظهار داشت: در تمام دنیا یکی از ضمانت‌هایی که برای سرمایه گذاران در صنایع مختلف و همچنین صنایع موجود در بورس داده می‌شود، موضوع تضمین است.

وی افزود: با ضمانت در بازار سرمایه این اتفاق می‌افتد که اگر در مواقعی سهامدار متضرر شود، دولت می‌تواند از شخص سرمایه گذار حمایت کند.

نماینده مردم اقلید در مجلس عنوان کرد: هیچ دولتی در دنیا سودآوری تمام سهام افراد در بازار سرمایه را تضمین نمی‌کند، چراکه در مرحله اول به عهده شخص سرمایه گذار است و باید بررسی کند آنجایی که ریسک کمتری دارد سرمایه گذاری کند.

صالحی گفت: با توجه به شرایط فعلی بازار سرمایه این اقدام می‌تواند در حد و اندازه خودش، مثبت و تاثیر گذار باشد.

وی تاکید کرد: این اقدام برای حمایت از سهامداران خرد و اعتمادسازی مجدد مفید و مطلوب است.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65528296/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D9%81%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط دکتر ژند

دکتر ژند