بیمه پرتفوی اعتماد آفرین است

نماینده مردم اقلید در مجلس عنوان کرد: هیچ دولتی در دنیا سودآوری تمام سهام افراد در بازار سرمایه را تضمین نمی‌کند، چراکه در مرحله اول به عهده شخص سرمایه گذار است و باید بررسی کند آنجایی که ریسک کمتری دارد سرمایه گذاری کند.

صالحی گفت: با توجه به شرایط فعلی بازار سرمایه این اقدام می‌تواند در حد و اندازه خودش، مثبت و تاثیر گذار باشد.

وی افزود: با ضمانت در بازار سرمایه این اتفاق می‌افتد که اگر در مواقعی سهامدار متضرر شود، دولت می‌تواند از شخص سرمایه گذار حمایت کند.

به گزارش بازار، مسلم صالحی، در خصوص بسته ۱۰ بندی حمایت فوری از بازار سرمایه و بیمه سهامداران اظهار داشت: در تمام دنیا یکی از ضمانت‌هایی که برای سرمایه گذاران در صنایع مختلف و همچنین صنایع موجود در بورس داده می‌شود، موضوع تضمین است.

وی تاکید کرد: این اقدام برای حمایت از سهامداران خرد و اعتمادسازی مجدد مفید و مطلوب است.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65528296/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D9%81%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط دکتر ژند

دکتر ژند