بیمه ملت برای تصویب صورت های مالی و تقسیم سود به مجمع می رود

منبع خبر: مخاطب 24
دسته بندی خبر: سیاسی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020409830197608448/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%82%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%B3%D9%88%D8%AF

توسط دکتر ژند

دکتر ژند