بیمه سرمد مجوز افزایش سرمایه از سازمان بورس گرفت | سازمان

000 ریال افزایش خواهد داد.

761.

متن اطلاعیه سازمان بورس و اوراق بهادار که بر روی سامانه کدال منتشر شده، به این شرح است: در اجرای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب آذرماه 1384)، تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت بیمه سرمد (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت.

062.

761.

سرمایه فعلی: 4,800,000,000,000 ریال تعداد سهام قابل انتشار: 1,961,553,062 سهم ارزش اسمی هر سهم: 1,000 ریال مبلغ افزایش سرمایه: 1,961,553,062,000 ریال منبع تأمین افزایش سرمایه: 1,961,553,062,000 ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها افزایش سرمایه بیمه سرمد، با هدف اصلاح س


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65748274/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA

000 ریال به 6.

800.

553.

553.

000.

062.

000 ریال صادر کرد.

062.

بر اساس این مجوز، بیمه سرمد مجوز افزایش سرمایه 1.

– به گزارش سایت قطره و به نقل ازروابط عمومی بیمه سرمد، سازمان بورس و اوراق بهادار، با انتشار اطلاعیه ای، مجوز افزایش سرمایه شرکت بیمه سرمد را تا مبلغ 6.

بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقررات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخصات زیر و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می باشد.

553.

961.

000.

000 ریالی را از سازمان بورس دریافت کرده و سرمایه خود را از مبلغ 4.

سازمان بورس و اوراق بهادار، مجوز افزایش سرمایه بیمه سرمد را صادر کرد.

توسط دکتر ژند

دکتر ژند