بیانیه تیم لیگ برتری در بی قانونی بودن برکناری مدیریت باشگاه!

نکته مهم اینکه هئیت مدیره با مجمع عمومی تفاوت دارد چرا که در مصوبات مجمع عمومی میزان سهام موثر است ولی در مصوبات هیئت مدیره میزان سهام موثر نیست و آنچه اهمیت دارد نظر شخصی عضو هئیت مدیره فارغ از سهامش می باشد. قابل توجه اینکه مطابق قانون شرکت‌ها مصوب ۱۳۴۷، ادارات و دستگاه‌های دولتی و محاکم دادگستری و بانکها، فقط شخصی را به عنوان مدیر عامل به رسمیت می‌شناسند که اداره ثبت شرکت‌ها آنرا به عنوان مدیر عامل معرفی کرده باشد. باشگاه یک موسسه خصوصی و متعلق به مردم رفسنجان است و عزل و نصب‌ها بر اساس اساسنامه و مقررات اداره ثبت صورت می‌گیرد و تابع عزل و نصب مقامات بالاتر نیست.

به گزارش ساناپرس، در پی انتشار خبر تغییر مدیر عامل باشگاه صنعت مس رفسنجان، سید حمید موسوی، معاون روابط عمومی رسانه و امور بین الملل باشگاه مس رفسنجان به این موضوع اینطور واکنش نشان داده است. باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس رفسنجان در خرداد ۱۳۹۰ و در قالب یک شرکت سهامی خاص تاسیس شده است. این باشگاه فقط سه سهامدار دارد: ۱-صندوق بازنشستگی مس با ۹۹/۹۹ درصد ۲- اطلس مس ۰/۰۵ درصد و ۳- آلیاژکاران ۰/۰۵ درصد. قانون هر شرکت سهامی خاص مانند باشگاه، اساسنامه آن می‌باشد ولاغیر.
او ادامه داد: طبق ماده ۴۲ اساسنامه، هیئت مدیره و فقط هئیت مدیره حق و اختیار تعیین مدیر عامل را آن‌هم طبق تشریفات اساسنامه دارد. حسب مواد ۳۴ و ۳۵ اساسنامه، جلسات هیئت مدیره و مصوبات آن(مانند انتخاب مدیر عامل) در صورتی معتبر است که این شرایط را داشته باشد:
۱-تشکیل جلسه هئیت مدیره با دعوت قبلی از اعضاء هیئت مدیره با تعیین زمان
۲-عموما تشکیل جلسات حسب ماده ۲۵ اساسنامه باید در محل شرکت باشد.
۳- از همه مهمتر اینکه جلسه هیئت مدیره‌در صورتی رسمیت دارد که اکثریت اعضا(حداقل ۲ نفر) در این جلسه شرکت نمایند.
ماده ۳۶ اساسنامه تصریح دارد که تصمیمات هئیت مدیره(مانند انتخاب مدیر عامل) باید به موجب صورتجلسه نوشته شده و این صورتجلسه به امضا تمامی حاضرین در جلسه برسد.
مدیر روابط عمومی باشگاه مس در ادامه حرف‌هایش گفته است:

فلذا نظر به اینکه تا کنون مصوبه‌ای از هیئت مدیره باشگاه و یا نشر آگهی از طریق روزنامه رسمی کشور و مرجع ثبت شرکت و موسسات اعلام و واصل نشده است به موجب قانون تا ثبت تغییرات جناب آقای مهندس مجید زیندینی همچنان مدیر عامل باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس رفسنجان خواهد بود.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66027721/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA

صحبت‌های مدیر روابط عمومی باشگاه مس در پایان با نتیجه گیری درباره اینکه زین‌الدینی همچنان مدیرعامل باشگاه است خاتمه می‌یابد:

توسط دکتر ژند

دکتر ژند