بورس 1402 در دستان شاخص سازها خواهد بود

منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020129817736253440/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF

توسط دکتر ژند

دکتر ژند