بورس کالا عصای دست سیاست گذاران| از عرضه خودرو در بورس حمایت می کنیماقتصاد کشورمان کماکان از وجود روابط فسادزا صدمه می بیند و بستر بورس کالا می تواند از رانت و امضاهای طلایی جلوگیری کند. – به گزارش را رصد کنیم و در نهایت نسبت به مازاد عرضه و یا کمبود تقاضا مطلع شویم؛ رسالت بورس کالا افشای این جزییات و شفافیت عمق بازار است. حسین پور تشریح کرد:
منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66457624/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%B9%D8%B5%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%26%23124%3B-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1

توسط دکتر ژند

دکتر ژند