بورس کالا در متعادل کردن قیمت ها موفق عمل کرده است

منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66694314/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%85%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87

توسط دکتر ژند

دکتر ژند