بورس چه زمانی صعودی می شود؟ | ریزش های هیجانی دوباره گریبان

سعید جعفری در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه مهم ترین دلیل سقوط بازار سرمایه طی دو هفته اخیر تصمیماتی است که درمورد عرضه خودرو در بورس کالا گرفته شده است، عنوان کرد: صنعت خودرو یکی از صنایع مورد اقبال بازار بوده و اتفاقاتی که در این صنعت رخ می دهد روی کل بازار تاثیرگذار است.

– ریزش های هیجانی دوباره گریبان بازار سرمایه را گرفته و باعث شده شاخص کل بورس کانال یک میلیون و 600 هزار واحد را از دست بدهد؛ اتفاقی که یک کارشناس بازار سرمایه دلیل آن را حواشی عرضه خودرو در بورس می داند و بر این باور است که این بازار تا پایان سال نوسانی است اما در بهار سال آینده صعود خواهد کرد.

بحث هایی که از دو هفته قبل درمورد عرضه خودرو در بورس کالا پیش آمد، باعث شده این صنعت دچار مشکل شود.

وی ادامه داد: در نگاه کلی تر بخشی از سهام داران با گزارش های فصل پاییز شرکت ها که چندان جذاب نبود تمایل خود ب


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66663764/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%86%D9%87-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF%D8%9Fریزش های هیجانی دوباره گریبان بازار سرمایه را گرفته و باعث شده شاخص کل بورس کانال یک میلیون و 600 هزار واحد را از دست بدهد؛ اتفاقی که یک کارشناس بازار سرمایه دلیل آن را حواشی عرضه خودرو در بورس می داند و بر این باور است که این بازار تا پایان سال نوسانی است .

عرضه محصولات شرکت های خودروسازی در بورس کالا باعث می شود این صنعت از زیان دهی خارج و شرایط آن ها بهتر شود.

توسط دکتر ژند

دکتر ژند