بورس همواره با یک اختلاف زمانی به رشد قیمت دلار واکنش می دهد

منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66862603/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D9%87%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1

توسط دکتر ژند

دکتر ژند