بورس زیر و رو می شود؟

منبع خبر: وقایع روز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020411769362112512/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D8%B1%D9%88-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF%D8%9F

توسط دکتر ژند

دکتر ژند