بورس رکورد منفی ها را شکست!

منبع خبر: روزنامه تعادل
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020506332421232640/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%86%D9%81%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%21

توسط دکتر ژند

دکتر ژند