بورس روز 9 آذر 1401/ سبزپوشی بازار سرمایه در آخرین روز هفته جاری

دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65848412/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A2%D8%B0%D8%B1-1401%2F-%D8%B3%D8%A8%D8%B2%D9%BE%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2

توسط دکتر ژند

دکتر ژند