بورس در مسیر صعود حمایتی؟

منبع خبر: فردای اقتصاد
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65234516/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D8%9F

توسط دکتر ژند

دکتر ژند