بورس در سال 1401؛ تابستان سرد و زمستان گرم

منبع خبر: اکو ایران
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020135292799109120/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1401%D8%9B-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%85

توسط دکتر ژند

دکتر ژند