بورس در بلاتکلیفی به سر می برد

منبع خبر: شهر بورس
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020530527008884736/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AF

توسط دکتر ژند

دکتر ژند