بورس در آینده به کجا خواهد رسید؟با توجه به اینکه روزهای سبز دوباره به بازار سرمایه بازگشته اند و ضرر سهام داران درحال جبران است، یک کارشناس بازار سرمایه بر این باور است که این رشد منطقی بوده اما نباید چشم خود را روی ریسک هایی که بورس را تهدید می کنند، – ببندیم. به گزارش گروه اقتصادی وی ادامه داد: اما …
منبع خبر: ایسکانیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66459915/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%9F

توسط دکتر ژند

دکتر ژند