بورس جهانی؛ خشمگین و بیمار

منبع خبر: آهن نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020320253990979584/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%9B-%D8%AE%D8%B4%D9%85%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1

توسط دکتر ژند

دکتر ژند