بورس تشکل صنفی با افراد محدود نیست| بازار نیاز به اجماع برای بازگشت به دوران رونق داردبهتر است دولت کماکان به بازار سرمایه وزن داده و متوجه باشد که بازار سرمایه یک تشکل صنفی با افرادی محدود نیست و نیاز به همکاری و هماهنگی بیشتر نهادها و حمایت دولت به منظور بهبود شرایط دارد. – به گزارش سرمایه در رابطه با شرایط حاکم بر بازار سرمایه گفت: با وجود برخی مسائل که شرایط بازار سرمایه را متاسفانه مه آلود کرده، بهتر است نگاه ویژه ای به برخی مولفه ها که بر اقتصاد کشور سایه افکنده است، صورت گرفته و پس از آن به دنبال راهکارهای اساسی و بنیادی بود. وی در ادامه افزود: آنچه که این روزها بر فضای سرمایه گذاری در بازار سرمایه حاکم است، شامل قیمت گذاری دستوری، نبود تعادل بین بازار بدهی و بازار سهام و حجم اوراق است؛ همچنین ابزارهای بدهی تناسبی با کشش بازار و وضعیت آن ندارد. این کارشناس اظهار کرد: کماکان بحث های بودجه ای افزایش نرخ خوراک و سیستم چانه زنی در بازار حاکم بوده و فضا را دچار ابهام کرده است. طبیعی است در این فضا، اهرم های سرمایه گذاری جانب احتیاط را انتخاب می کنند. وی ادامه داد: سازمان بورس یکسری اقدامات حاکمیتی و اجرایی دارد که در بخش اقدامات حاکمیتی نمره قابل قبولی را به خود اختصاص داده به طوری که برگزاری جلسات مختلف در وزارت اقتصاد، نهادهای مختلف، سازمان ها، مجلس و غیره انجام داده گویای این اقدامات بوده و مجموعه ای
منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65422938/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%26%23124%3B-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87

توسط دکتر ژند

دکتر ژند