بورس به ارزنده ترین وضعیت در 2 سال گذشته رسیده است/ رشد ارزش معاملات در بازار سهام

دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65161110/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%2F

توسط دکتر ژند

دکتر ژند