بورس ایستاده در غبار

منبع خبر: روزنامه تعادل
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020400832974188544/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D8%B1

توسط دکتر ژند

دکتر ژند