بورس اوراق بهادار و بورس انرژی تک نماد شدند

منبع خبر: شفقنا
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020112987452280832/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%AA%DA%A9-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF

توسط دکتر ژند

دکتر ژند