بهبود نسبی معاملات بورس

به گزارش اقتصادنیوز ، میانگین ارزش معاملات خرد سهام در هفته اخیر بیشتر از هفته پیشین بود. در اولین روز کاری هفته اخیر ارزش معاملات خرد سهام 2 هزار و 623 میلیارد تومان بالغ شد. روز دوشنبه 2 هزار و 94 میلیارد شد و روز چهارشنبه به 2 هزار و 226 میلیارد تومان رسید.

در هفته اخیر، به طور میانگین روزانه ارزش معاملات اوراق درآمد ثابت در بازار سهام 47 هزار و 161 میلیارد تومان بود که نسبت به هفته گذشته رشد 17 درصدی داشته است. در هفته اخیر به طور میانگین 59 درصد از ارزش معاملات کل بازار سهام به اوراق بدهی اختصاص داشت.

روز دوشنبه خگستر بیشترین ارزش و حجم معاملات را داشت و خساپا به صدر جدول حجم معاملات رفت. روز چهارشنبه نیز خودرو و دی بیشترین ارزش و بیشترین حجم معاملات را داشتند.

بورس


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65164628/%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%B3%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3

در ابتدای هفته نمادهای خودرویی صدرنشین جدول معاملات بودند و بیشترین ارزش و حجم معاملات را داشتند. در روز شنبه خودرو بیشترین ارزش معاملات را داشت و بیشترین حجم معاملات بورس تهران به شستا اختصاص داشت.

توسط دکتر ژند

دکتر ژند