بسته اخبار کوتاه بهابازار | از عرضه 315 دستگاه خودرو در بورس


از عرضه 315 دستگاه خودرو در بورس کالا تا رشد شاخص تولید شرکت های معدنی بورس در شش ماه نخست امسال در بسته امروز ”اخبار کوتاه بهابازار“.


کلید واژه ها: اخبار کوتاه – اخبار – کوتاه – بورس کالا – بورس – بسته – دستگاه – تولید – خودرو – معدنی – امسال – امروز – شاخص – کالا – شرکت – نخست – عرضه


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65345550/%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1

توسط دکتر ژند

دکتر ژند