برگزاری مجامع همراه اول در 28 خردادماه

منبع خبر: روزنامه تعادل
دسته بندی خبر: سیاسی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020325342756460544/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%87

توسط دکتر ژند

دکتر ژند