برگزاری مجامع عمومی عادی سالیانه، فوق العاده و عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت سایپا

منبع خبر: آرمان ملی
دسته بندی خبر: سیاسی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020400606289340416/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%8C-%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87

توسط دکتر ژند

دکتر ژند