بده بستان بانک گردشگری با زیر مجموعه ها


بازار، گروه بورس: شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان با نماد گنگین دو واحد تجاری جمعا به متراژ ۸۵۰ مترمربع با ارزش ۲۱۰ میلیارد تومان با بانک گردشگری به عنوان سهامدار اصلی منعقد کند است که ارزش دفتری دارایی انتقالی دفتری ۶۲.۵ میلیارد تومان بوده و نسبت به کل دارایی های شرکت ۲.۶۶ درصد ارزش دارد.

با توجه به سررسید تسهیلات دریافتی این شرکت از بانک سپه (انصار سابق) و نظر به اینکه امکان تمدید آن میسر نشده است، مطابق توافق انجام شده با شرکت ایرانیان اطلس (وابسته به بانک انصار) مبنی بر تهاتر با دارایی‌های در اختیار، مشروط بر تسویه بدهی شرکت‌ها به بانک گردشگری و بانک سپه (انصار سابق)، شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان دو واحد تجاری واقع در ساختمان فرهنگ ۲ را بر اساس قیمت گزارش ارزیابی هیات کارشناسان رسمی دادگستری انجام شده به مبلغ ۲۱۰ میلیارد تومان و بهای تمام شده ۶۲.۵ میلیارد تومان به بانک گردشگری واگذار کرده که سود حاصل از این واگذاری مبلغ ۱۴۷ میلیارد تومان است.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn64768633/%D8%A8%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%87%D8%A7

توسط دکتر ژند

دکتر ژند