بدهی خارجی ایران 17.4 درصد کم شد | آمار بانک مرکزی نشان می دهد

آمار بانک مرکزی نشان می دهد که میزان بدهی های خارجی ایران در پنج ماهه نخست امسال 17.

براساس آخرین داده های آماری بانک مرکزی، میزان بدهی خارجی ایران در پایان مرداد ماه 1401 براساس سررسید اولیه بدهی ها 7 میلیارد و 163 میلیون دلار است.

تعهدات بالفعل ایران بر مبنای یورو رقمی بالغ بر هفت میلیارد و 131 میلیون یورو اعلام شده که پنح میلیارد و 216 میلیون یورو از آن بدهی های میان مدت و بلندمدت و یک میلیارد و 195 میلیون یورو حجم بدهی های کوتاه مدت است.

حجم بدهی های خارجی ایران در پایان اسفندماه سال 1400 معادل 8 میلیارد و 675 میلیون دلار بوده است که این آمار نشان می دهد میزان بدهی های خارجی ایران در پنج ماهه نخست سال 1401 حدود یک میلیارد و 512 میلیون دلار (که 17.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65521932/%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%DA%A9%D9%85-%D8%B4%D8%AF

– به گزارش سایت قطره و به نقل ازایرنا، بانک مرکزی جداول گزیده آمارهای اقتصادی مربوط به مردادماه سال 1401 را منتشر کرد که حاوی جدیدترین اطلاعات و آمارهای اقتصادی در بخش های پولی و بانکی، تراز پرداخت ها و بازار سرمایه است.

42درصد معادل یک میلیارد و 512 میلیون دلار کاهش یافته است.

براساس این گزارش، 5 میلیارد و 239 میلیون دلار از بدهی خارجی ایران، بدهی های میان مدت و بلندمدت و یک میلیارد و 924 میلیون دلار از این میزان بدهی های کوتاه مدت است.

توسط دکتر ژند

دکتر ژند