بدهی خارجی ایران 17.4 درصد کم شد | آمار بانک مرکزی نشان می دهد


آمار بانک مرکزی نشان می دهد که میزان بدهی های خارجی ایران در پنج ماهه نخست امسال 17.

42درصد معادل یک میلیارد و 512 میلیون دلار کاهش یافته است.

– به گزارش سایت قطره و به نقل ازایرنا، بانک مرکزی جداول گزیده آمارهای اقتصادی مربوط به مردادماه سال 1401 را منتشر کرد که حاوی جدیدترین اطلاعات و آمارهای اقتصادی در بخش های پولی و بانکی، تراز پرداخت ها و بازار سرمایه است.

براساس آخرین داده های آماری بانک مرکزی، میزان بدهی خارجی ایران در پایان مرداد ماه 1401 براساس سررسید اولیه بدهی ها 7 میلیارد و 163 میلیون دلار است.

براساس این گزارش، 5 میلیارد و 239 میلیون دلار از بدهی خارجی ایران، بدهی های میان مدت و بلندمدت و یک میلیارد و 924 میلیون دلار از این میزان بدهی های کوتاه مدت است.

تعهدات بالفعل ایران بر مبنای یورو رقمی بالغ بر هفت میلیارد و 131 میلیون یورو اعلام شده که پنح میلیارد و 216 میلیون یورو از آن بدهی های میان مدت و بلندمدت و یک میلیارد و 195 میلیون یورو حجم بدهی های کوتاه مدت است.

حجم بدهی های خارجی ایران در پایان اسفندماه سال 1400 معادل 8 میلیارد و 675 میلیون دلار بوده است که این آمار نشان می دهد میزان بدهی های خارجی ایران در پنج ماهه نخست سال 1401 حدود یک میلیارد و 512 میلیون دلار (که 17.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65521932/%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%DA%A9%D9%85-%D8%B4%D8%AF

توسط دکتر ژند

دکتر ژند