بدترین هفته بورس از مهر 1400

دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65437217/%D8%A8%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%87%D8%B1

توسط دکتر ژند

دکتر ژند