بخش خصوصی خودروساز زیان ده نمی خرد!

منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66622659/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%21

توسط دکتر ژند

دکتر ژند