ببینید | لحظه هولناک حمله گاو به یک موتورسوار

منبع خبر: خبر آنلاین
دسته بندی خبر: فناوری


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65904026/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%26%23124%3B-%D9%84%D8%AD%D8%B8%D9%87-%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%A7%DA%A9-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%88-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B1

توسط دکتر ژند

دکتر ژند