ببینید | دعوای وحشیانه دو مرد وسط یک رستوران

منبع خبر: خبر آنلاین
دسته بندی خبر: بین الملل


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65906016/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%26%23124%3B-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%AD%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86

توسط دکتر ژند

دکتر ژند