با هزار هزار میلیارد تومانی که در بورس سوخت، آخرین خاکریز در برابر ابرتورم از دست رفت

منبع خبر: مستقل آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020236349065713664/%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA%D8%8C-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86

توسط دکتر ژند

دکتر ژند