باید مسیر اعتمادسازی در بازار هموار شود| وظیفه فرهنگ سازی بر عهده نهادهای مالی است

منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020362195329191936/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%AF%26%23124%3B-%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C

توسط دکتر ژند

دکتر ژند