باید از قیمت گذاری دستوری و عدم مداخلات در بورس پرهیز شود

منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020112720039303168/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3

توسط دکتر ژند

دکتر ژند