بانک سرمایه سهام زیرمجموعه ها را می فروشد

بازار؛ گروه بورس: زیان انباشته بانک سرمایه با نماد سمایه روندی صعودی پیدا کرده، به طوری که هر سهم ۲۸۰ تومانی بیش از ۱۰۰۰ تومان در شش ماهه امسال زیان ساخته، از این رو بانک چاره ای جز فروش بخشی از دارایی های خود را ندارد، از این رو برپایه مزایده ۲۰ درصد از سهام شرکت تامین سرمایه سپهر متعلق به بانک سرمایه به ارزش ۲.۳ میلیارد تومان به شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان فروخته شد.

بانک سرمایه جهت فروش تعداد ۳ میلیارد سهم متعلق به خود معادل ۲۰ درصد در شرکت تامین سرمایه سپهر اقدام کرد و شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان با رقم پیشنهادی به مبلغ ۲.۳ میلیارد تومان به عنوان برنده مزایده اعلام شد خالص ارزش دفتری دارایی انتقالی ۳۰۰,۰۰۰ هزار تومان است، به همین دلیل سود خوبی برای بانک سرمایه ساخته است.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65785523/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%D8%AF

توسط دکتر ژند

دکتر ژند