بازگشت نرخ سود به سقف 2 ماه قبل


نرخ سود بین بانکی مانند هفته گذشته با کاهش 0.5 درصدی مواجه شد تا به نرخ 20.64 درصد برسد.

طی هفته‌های گذشته نرخ بهره بین بانکی با رشد همراه بوده است که همین مساله باعث انتقادات جدی درباره ارتباط نزول بورس با این افزایش صورت گرفته بود. پس از جلسه رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان بورس، بانک مرکزی اقدام به کاهش نرخ بهره بین بانکی کرده است.

بازگشت نرخ سود به سقف 2 ماه قبل

بازگشت نرخ سود به سقف 2 ماه قبل

نکته قابل توجه در این زمینه به کاهش نرخ توافق بازخرید که مربوط به اوراق بدهی دولتی است، برمی گردد. این نرخ نیز در این هفته با کاهش 1.5 درصدی به 20 درصد رسید. حداقل نرخ توافق بازخرید نیز طی هفته‌های گذشته به 21.5 درصد رسیده بود.

بنابراین گزارش، سهامداران خرد بازار سرمایه می‌توانند امیدوار به برطرف شدن برخی موانع رشد بورس باشند.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn64602505/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%82%D9%81-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%A8%D9%84

توسط دکتر ژند

دکتر ژند