بازگشت سهامداران حقیقی پس از 7 روزدر دادوستدهای نخستین روز شهریورماه، بازیگران خرد سهام خالص خرید 92 میلیارد تومانی را رقم زدند. – فردای اقتصاد: معاملات نخستین روز شهریورماه 1401 نه تنها با رشد دماسنج اصی تالار شیشه ای پس از افتی 5 روزه رقم خورد حتی شاهد بازگشت سهامداران خرد به زمین خرید سهام پس از دوری هفت روزه بودیم. در این روز حقیقی ها در حالی خالص خرید 92 میلیارد تومانی را رقم زدند که در هفت روز کاری گذشته مالکیت سهامی به ارزش بیش از 140 میلیارد تومان را به معامله گران نهادی بازار سهام واگذار کرده بودند.
منبع خبر: فردای اقتصاد
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn64789618/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%B2

توسط دکتر ژند

دکتر ژند