بازگشت ایلان ماسک به صدر جدول ثروتمندان جهان

منبع خبر: فردای اقتصاد
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020304695226980352/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B3%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86

توسط دکتر ژند

دکتر ژند