بازدهی قیمت و سود تقسیمی شرکت‌ها

وی به ایرادات فرمول شاخص کل هم اشاره کرد و گفت: اشکالاتی در خصوص شاخص بورس وجود دارد، یکی تاثیر بیشتر شرکت‌های بزرگتر نسبت به سایر شرکت‌های بورسی، دوم اینکه، عدم محاسبه صحیح تاثیرات معاملات بلوکی و عرضه‌های اولیه در شاخص کل و وجود یک اثر چسبندگی رو به بالا در محاسبه شاخص کل است. چسبندگی رو به بالا یعنی، سرعت رشد شاخص در زمانی که بازار صعودی است نسبت به زمان‌هایی که شاخص در کانال نزولی قرار دارد، بسیار بیشتر است.

کاتوزیان در ادامه در خصوص شیوه محاسبه شاخص کل هم وزن، اظهار کرد: در شاخص کل هم وزن، وزن هر کدام از شرکت‌ها در بازار سرمایه دارای وزن یکسانی است، اما در شاخص کل، وزن شرکت‌ها دارای اهمیت نیست. در محاسبه شاخص کل، شرکت‌هایی که بزرگتر هستند تاثیر بیشتری روی عدد شاخص ایجاد می‌کنند.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: سرمایه گذاران بهتر است، در تصمیم گیری و ارزیابی عملکرد سبد سرمایه گذاری خود از تمامی شاخص‌ها مانند شاخص کل، هم وزن و شاخص فرابورس، استفاده کنند. زیرا شرکت‌های فرابورسی در محاسبات شاخص بورس در نظر گرفته نمی‌شوند.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn64427104/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%88-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D9%82%D8%B3%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7

به گزارش بازار، محمدرضا کاتوزیان، درباره محاسبه فرمول شاخص کل بورس، افزود: فرمول شاخص کل، فرمول صحیحی است و شاخص کل بورس، میانگینی از بازدهی قیمت و بازده سهام شرکت‌های بورسی بر اساس وزن تشکیل دهنده آن‌ها از وزن کلی بازار است؛ لذا در محاسبه بازدهی شاخص کل از بازدهی قیمت و سود نقدی تقسیمی شرکت‌ها استفاده می‌شود.

این کارشناس بازار سرمایه، تصریح کرد: یکی از روش ها برای بررسی عملکرد سبدهای سرمایه گذاری، مقایسه بازدهی سبد سرمایه گذاری با بازدهی شاخص کل بورس است. اما چون تشکیل یک سبد سرمایه گذاری براساس کل شرکت‌های بورسی کار سخت و دشواری است. شاخص کل هم وزن و شاخص فرابورس باید به عنوان شاخص‌های تکمیلی در بررسی عملکرد سبدهای سرمایه گذاری مورد استفاده قرار گیرند.

توسط دکتر ژند

دکتر ژند