بازدهی سهام شرکت‌های خودرویی در سه ماهه اول 1401


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn64349567/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84

مشابه روند شاخص صنایع در بهار امسال ، بین نماد های گروه خودرویی نیز نماد های بزرگ رشد کمتری را داشتند. نمادهای خلنت ، خودرو ، خبهمن و خنصیر قیمتی پایین تر از قیمت ابتدای سال را در انتهای خرداد تجربه کردند اما نماد های خزامیا ، خدیزل ، خپویش و خشرق رشدی بیشتر از 45 درصد در این سه ماهه داشته‌اند.

صورت‌های مالی نماد های گروه خودرویی نشان دهنده هم جهت بودن عملکرد مالی شرکت و تمایل سهامداران به خرید سهام شرکت و رشد قیمت سهام آن در بازار دارد. دربین نمادها ، به بررسی صورت های مالی خودرو ، خساپا ، خچرخش ، خزامیا و خشرق پرداختیم که تأثیر بیشتری در بین هم گروهی های خود بر روی شاخص این صنعت داشتند.

در گزارش‌های قبلی اشاره شد که در این سه ماهه صنایع کوچک‌تر رشد بیشتری را تجربه کردند و صنایع بزرگی مثل بانکی‌ها، پتروشیمی‌ها و خودرویی‌ها از روند شاخص کل عقب ماندند.

بازدهی نماد های صنعت خودرو و ساخت قطعات

خچرخش و ورنا دو نماد دیگر در این گروه هستند که از بین سهم‌های بزرگ گروه خودرو به حساب می آیند و رشدی بیش از 100 درصد را در این فصل تجربه کردند.

به گزارش فرتاک نیوز،

صنعت خودرو11

عملکرد مالی شرکت های گروه خودرو

در فصل بهار امسال بورس اوراق بهادار تهران با رشد شاخص کل همراه بود به صورتی که در دوماهه اول شاخص صعودی و در خرداد ماه با نزول همراه بود. صنعت خودرویی که یکی از بزرگترین صنایع بازار است از این روند جدا نبود اما مشابه 5 صنعت بزرگ دیگر بورس تهران این صنعت در بهار امسال رشد چشمگیری نداشت و پس از اصلاح روند صعودی خود در خرداد ماه ، بهار را با کمتر از 5 درصد بازدهی به پایان رساند.

شرکت زامیاد با افزایش 63 درصدی درآمدهای عملیاتی و افزایش 120 درصدی سود ناخالص در سال 1400 نسبت به سال قبل و شرکت الکتریک خودرو شرق با افزایش 34 درصدی درآمدهای عملیاتی و افزایش 65 درصدی سود ناخالص 1400 نسبت به سال قبل عملکرد مالی خوبی را برای خود رقم زدند.

شرکت چرخشگر در سال 1400 با افزایش 72 درصدی درآمدهای عملیاتی نسبت به سال قبل و افزایش 92 درصدی سود ناخالص و افزایش 220 درصدی سود عملیاتی نسبت به سال 99 سال خوبی را پشت سر گذاشت اما رشد چشمگیر این نماد دراین سه ماهه تا حدی وابسته به شایعات ایجاد شده در فضای مجازی بود که مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران با بستن نماد و اعلام اطلاعیه به سهامداران بابت این شایعات هشدار داد.

شرکت ایران خودرو در 12 ماهه 1400 ، با وجود زیان ده بودن عملکرد مناسبی داشته و توانسته درآمد های عملیاتی خود را 64 درصد نسبت به سال 99 افزایش دهد و زیان نا خالص خود را 50 درصد نسبت به سال قبل کمتر کند. شرکت سایپا نیز مانند ایران خودرو در روند زیان دهی خود توانست 152 درصد درآمد های عملیاتی خود را نسبت به سال 99 افزایش دهد اما نتوانست بر زیان شرکت بهبود ببخشد و با 105 درصد افزایش زیان ناخالص نسبت به سال قبل همراه بود.

توسط دکتر ژند

دکتر ژند