بازدهی بورس تهران در هفته اول آبان / بزرگترین سقوط هفتگی بازار سهام در سال 1401

میانگین ارزش صف‌های فروش در هفته اخیر 61 میلیارد تومان بود که از میانگین هفته‌ پیشین 52 میلیارد تومان بیشتر بود و رشد 577 درصدی داشته است. بالاترین رقم هفته 131 میلیارد تومان بود که در روز چهارشنبه ثبت شد و پایین‌ترین رقم به روز ‌شنبه برمی‌گردد که ارزش صف‌های فروش پایانی 24 میلیارد تومان بود.

رشد میانگین هفتگی ارزش صف‌های خرید

شاخص هم وزن در پایان هفته نسبت به هفته پیشین 17 هزار و 237 واحد پائین‌تر ایستاد و بازدهی منفی 4.5 درصدی را ثبت کرد.

شاخص کل در آخرین روز کاری هفته به رقم یک میلیون و 241 هزار واحد رسید و نسبت به آخرین روز معاملاتی هفته قبل 69 هزار و 128 واحد پائین‌‌تر ایستاد تا بازدهی هفته شاخص بورس منفی 5.2 درصد شد. ریزش 5 درصدی بزرگترین ریزش هفتگی شاخص در سال جاری است.

در هفته اخیر شاهد خروج پول حقیقی در تمامی روزهای معاملاتی بودیم و خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار منفی بود.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65423892/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D9%87%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C

در این هفته، میانگین ارزش معاملات خرد بورس 2 هزار و 396 میلیارد تومان بود که نسبت به رقم هزار و 917 میلیاردی هفته پیشین، افزایش 25 درصدی داشته است.

افزایش میانگین هفتگی ارزش صف‌های فروش

میانگین ارزش صف‌های خرید در هفته اخیر 88 میلیارد تومان بود که از میانگین هفته گذشته 27 میلیارد تومان بیشتر بود. در این هفته، میانگین ارزش صف‌های خرید 44 درصد افزایش یافته است. بالاترین رقم هفته 230 میلیارد تومان بود و در روز یک‌شنبه ثبت شد و پایین‌ترین رقم به روز چهارشنبه برمی‌گردد که 18 میلیارد تومان بود.

خروج سرمایه حقیقی

در هفته اخیر میانگین ارزش معاملات کل هفته 42 هزار و 54 تومان بود که نسبت به رقم 37 هزار و 922 میلیاردی هفته پیشین، رشد 11 درصدی داشته است.

اکوایران: در پایان هفته اخیر شاخص کل برای دومین هفته متوالی نزول کرد و نسبت به تمامی هفته‌های گذشته در سال جاری افت بیشتری داشت.

بورس

رشد معاملات سهام

در مجموع کل هفته هزار و 671 تومان پول حقیقی از بورس خارج شد و میانگین روزانه خروج پول حقیقی 334 میلیارد تومان بود که نسبت به هفته گذشته افزایش 64 درصدی داشته است. در پایان هفته اخیر رکورد 19 روز خروج پول حقیقی متوالی ثبت شد.

به گزارش اکوایران، روند شاخص کل بورس در تمامی روزهای هفته اخیر نزولی بود. در اولین روز کاری هفته شاخص افت هزار و 219 واحدی را پشت سر گذاشت و روز یکشنبه 9 هزار و 280 واحد پائین آمد و وارد کانال 1.2 میلیونی شد. روز دو‌شنبه نیز شاخص 19 هزار واحد سقوط کرد و روز سه‌شنبه شاخص به نزول ادامه داد و 10 هزار و 678 واحد کاهش یافت. در روز چهارشنبه نیز نرخ نزول شاخص بیشتر شد و 26 هزار و 22 واحد سقوط کرد.

بازدهی هفته

توسط دکتر ژند

دکتر ژند