بازار مثبت کم رمق به پایان رسید/ شاخص هم وزن منفی شد

منبع خبر: دنیای معدن
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65873802/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%DA%A9%D9%85-%D8%B1%D9%85%D9%82-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%2F-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D9%87%D9%85-%D9%88%D8%B2%D9%86

توسط دکتر ژند

دکتر ژند