بازار سکه در وضعیت تازه/ شمارش معکوس برای فروش سکه کاغذی آغاز شد

منبع خبر: خبر آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65555430/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87%2F-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%B9%DA%A9%D9%88%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B3%DA%A9%D9%87

توسط دکتر ژند

دکتر ژند