بازار بورس امروز صعودی می شود یا نزولی؟

منبع خبر: نبض بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65198093/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%DB%8C%D8%A7-%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%9F

توسط دکتر ژند

دکتر ژند