بازار ارز و طلا از رونق افتاد

منبع خبر: مخاطب 24
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020233689860245504/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D9%88-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF

توسط دکتر ژند

دکتر ژند