بازارگردان ها عامل افت بیشتر ارزش سهام| تشکیل صف های طولانی و بی مورد خرید!


بازار؛ گروه بورس: در حالی که دولت دو ساله تاکید دارد که بازار سرمایه در کشور را ساماندهی کرده و با اجبار داشتن بازارگردانی برای هر نماد نقدشوندگی را افزایش داده و از این طریق به دنبال جلوگیری از افزایش زیان سهامداران خرد است، اما عملا این اتفاق نیفتاده و بسیاری از کارشناسان معتقدند که مقرراتی که برای این بازارگردان ها وضع شده خود به نوعی منجر به افزایش فشار فروش می شود و از آنجایی که تعداد سهامی که برای خرید و فروش هر بازارگردان متعهد شده ثابت است و در زمانی که صف های فروش تشکیل می شود اجرای آن تنها به کاهش قیمت سهام منجر می شود و عملا صف های فروش هم تا چند روز پایدار باقی می مانند.
مشکلات بازار گردانی در بازار سرمایه ایران
همچنین رحیمی عضو کمیسیون پولی و مالی اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با خبرنگار بازار ضمن اشاره به مشکلات بازار گردانی در بازار سرمایه ایران، گفت: بورس کشورمان یک مدل ناقص از بازارسازی بورس های پیشرفته کشورهای دیگر برداشته و از آنجایی که در یک بازه زمانی کوتاه مدت مقررات برای اجرای بازارگردانی طراحی شده لذا درآمدزایی برای بازار گردان ها دیده نشده و همین مسأله باعث معاملات مفسده توسط آنها شود، زیرا آنها به اطلاعاتی دسترسی دارند که ناشران دارند به همین دلیل زمینه برای معاملات خاص برای آنها فراهم هست، از این رو این معاملات می تواند در تشدید روند نزولی بورس موثر باشد، بنابراین باید مقررات مربوط به بازارگردان ها تغییر کند و محل درامدی انها هم مشخص باشد تا از این طریق آنها بتوانند روی تنظیم بازار فعالیت داشته باشند.

۹۰ هزار میلیارد تومان در صندوق های بازار گردان رسوب کرده است در حالی که بازار به نقدینگی نیاز دارد از طرف دیگر این صندوق ها زمانی که بازار روندی مثبت دارد سهام خود را عرضه می کنند و مانع رشد شاخص می شوند، به همین دلیل بازار گردان ها باید مکلف به انجام معاملات بلوکی شوند تا اثر معاملات انها بر بازار تعدیل شود

او با بیان اینکه ۹۰ هزار میلیارد تومان در صندوق های بازار گردان رسوب کرده است در حالی که بازار به نقدینگی نیاز دارد، تصریح کرد: این صندوق ها زمانی که بازار روندی مثبت دارد سهام خود را عرضه می کنند و مانع رشد شاخص می شوند، به همین دلیل بازار گردان ها باید مکلف به انجام معاملات بلوکی شوند تا اثر معاملات انها بر بازار تعدیل شود.
رحیمی با اشاره به اینکه معاملات الگوریتمی در ایران هوشمند نیستند، اظهار کرد: با توجه به اینکه صندوق ها و بازارگردان ها نمادهای زیادی را در اختیار دارند برای مدیریت آن دو دستور به الگوریتم ها می دهند که در چه بازه زمانی و در چه قیمتی عرضه و خرید کنند و این مساله باعث افزایش اوردر در بازار می شود و فشار فروش را تشدید می کند، به همین دلیل تا زمانی که بازار سرمایه به هوش مصنوعی دست نیابد نباید معاملات الگوریتمی توسط بازارگردان ها انجام شود.
او با تاکید بر اینکه ناظران بازار عملکرد سلیقه ای دارند، تصریح کرد: در حال حاضر باید نظارت ها هم بر بازار تقویت شود تا مشکلات کنونی برطرف شود.

آیین نامه های بازار گردانی باید تغییر کند
همچنین مهدی دانایی کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با بازار ضمن تاکید بر اینکه در چند وقت اخیر بیشترین عملکرد منفی از بازارگردان ها دیده ایم، گفت: در حال حاضر باید آیین نامه های بازار گردانی تغییر کند، برای نمونه وقتی بازارگردانی یک میلیون تعهد دارد در صف های سنگین فروش این بازار گردان ابتدای صبح یک میلیون تعهد برگ سهم را اجرا می کند و قیمت سهم را کاهش می دهد و همچنان صف فروش در نماد باقی می ماند.

در زمانی که صف خرید تشکیل شده بازار گردان با عرضه یک میلیون سهم تعهد شده باعث بهم خوردن صف خرید می شود به همین دلیل بازارگردان ها نقشی در افزایش نقدشوندگی ندارند، بلکه عاملی برای ایجاد فشار فروش شده اند و این موضوع حکایت از این دارد که تعهد بازارگردان برای تعداد سهام باید شناور باشد

او افزود: در زمانی که صف خرید تشکیل شده بازار گردان با عرضه یک میلیون سهم تعهد شده باعث بهم خوردن صف خرید می شود به همین دلیل بازارگردان ها نقشی در افزایش نقدشوندگی ندارند، بلکه عاملی برای ایجاد فشار فروش شده اند و این موضوع حکایت از این دارد که تعهد بازارگردان برای تعداد سهام باید شناور باشد.

الزام بازارگردان ها به خرید یا فروش منجر به اختلال می شود
همچنین حمید پهلوان کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه دو سال گذشته تجربه بازارگردانی به بازار کمکی نکرده است، گفت: الزام بازارگردان ها به خرید یا فروش منجر به اختلال در روند طبیعی بازار شده است در حالی که می توان از منابع مالی بهتر استفاده کرد.
در شرایط کنونی یکی از مشکلات بازارگردان ها این است که حقوقی ها انتظار خرید توسط بازارگردان ها دارند اما تعهد بازارگردان ها این است که برای سهامدار حقیقی نقدشوندگی ایجاد کند. از طرف دیگر دامنه نوسان برای بازارگردان ها سه درصد است و وقتی بازارگردانی مثبت یک می خرد بعد در منفی دو باید عرضه کند و همین مسأله در ایجاد فشار فروش موثر است.

بازارگردان ها مکلف به معامله برای خرید سهام سهامداران حقیقی هستند،اما در برخی مواقع حقوقی ها انتظار دارند که بازارگردان ها سهام آنها را بخرند، حالا اگر قیمت این سهام بالا باشد در آن شرایط بازارگردان ها باید چگونه مدیریت کنند، به طور قطع مشکلاتی در عملکرد بازارگردان ها وجود دارد که باید در مقررات مربوط به بازارگردان ها اصلاح شود

او با تاکید بر اینکه بازارگردان ها مکلف به معامله برای خرید سهام سهامداران حقیقی هستند، تصریح کرد: در برخی مواقع حقوقی ها انتظار دارند که بازارگردان ها سهام آنها را بخرند، حالا اگر قیمت این سهام بالا باشد در آن شرایط بازارگردان ها باید چگونه مدیریت کنند، به طور قطع مشکلاتی در عملکرد بازارگردان ها وجود دارد که باید در مقررات مربوط به بازارگردان ها اصلاح شود.

براساس این گزارش سیاست گذاری های دولت در تنظیم بازار سرمایه چندان موفقیت آمیز نبوده و از طرف دیگر سازمان بورس و ارواق بهادار به عنوان متولی سیاست گذاری نه تنها به اشتباهات پی نبرده است، اصرار بر اثرگذاری روش کنونی مدیریت بازار است.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn64792209/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%26%23124%3B-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%B5%D9%81-%D9%87%D8%A7%DB%8C

توسط دکتر ژند

دکتر ژند