این 3.5 میلیون جامانده تا پایان سال سهام عدالت می گیرند

منبع خبر: خبر آنلاین
دسته بندی خبر: سیاسی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66678086/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF

توسط دکتر ژند

دکتر ژند