این گروه از مردم سهام عدالت 10 میلیونی تومانی میگیرند

منبع خبر: 55 آنلاین
دسته بندی خبر: سیاسی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020110190228953088/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF

توسط دکتر ژند

دکتر ژند